Veterinærinstituttet støtter etablering av norsk 3R senter 

I den nylig publiserte og innholdsrike Fiskehelserapporten for 2021 skriver VI:

«Det høye antall forsøksdyr i Norge viser behovet for bredt engasjement for å finne gode erstatninger for bruk av dyr i forsøk. Et slikt bredt engasjement og systematisk arbeid med kunnskapsdeling kunne koordineres gjennom et nasjonalt 3R-senter. Gjennom et slikt senter kunne en også løse et stort problem ved at man ofte ikke vet hva som har blitt gjort tidligere og hva som eventuelt har gått galt i forsøk, fordi forskning med negative resultater som oftest ikke publiseres». 

https://www.vetinst.no/rapporter-og-publikasjoner/rapporter/2022/fiskehelserapporten-2021